ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Πρόεδρος & Διευθύνον Σύμβουλος: Θεόδωρος Καρατζάς
Αντιπρόεδροι: Μιχαήλ Μελής
Γιάννης Ιατρίδης
Μέλη: Γιάννης Παππάς
Μανώλης Μαρκόπουλος
Σάββας Ματσαμάς

Διοικητικό Προσωπικό

General Manager: Γιώργος Γκοτζογιάννης
Γραμματεία: Πολυχρόνη Μαρία
Λογιστήριο: Σάββας Ματσαμάς
Γραφείο Τύπου: Παναγιώτης Κεφαλάς
Marketing: Φαίδρα Σπανού – Μπέτυ Βλάχου
Νομικός Σύμβουλος Στέργος Λεβέντης
Φωτογράφος ΚΑΕ: Χάρης Ζαμπετούλας