ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Πρόεδρος & Διευθύνον Σύμβουλος: Κόκκινος Μιχάλης
Αντιπρόεδρος: Μελής Μιχαήλ
Ταμίας: Μακέστας Μιχαήλ
Μέλη: Γιαννόπουλος Γεώργιος
Κουνάκης Παναγιώτης
Μαΐλλης Γεώργιος
Μαρκόπουλος Εμμανουήλ
Ματσαμάς Σάββας
Μπράτιτσης Μιχαήλ
General Manager: Γιώργος Γκοτζογιάννης

Διοικητικό Προσωπικό

Γραμματεία: Πολυχρόνη Μαρία
Λογιστήριο: Σάββας Ματσαμάς
Γραφείο Τύπου: Παναγιώτης Κεφαλάς
Marketing: Φαίδρα Σπανού – Μπέτυ Βλάχου
Νομικός Σύμβουλος Στέργος Λεβέντης