ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Πρόεδρος: Μιχάλης Κόκκινος
Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Μελής
Διευθύνων Σύμβουλος: Μιχάλης Κόκκινος
Ταμίας: Μιχάλης Μακέστας
Μέλη: Γιώργος Ματσαμάς
Μιχάλης Μπράτιτσης
Γιώργος Γιαννόπουλος
Παναγιώτης Κουνάκης
Αντώνης Γιαννικουρής
Ελευθερία Φτακλάκη
General Manager: Γιώργος Γκοτζογιάννης

Διοικητικό Προσωπικό

Γραμματεία: Πολυχρόνη Μαρία
Λογιστήριο: Σάββας Ματσαμάς
Γραφείο Τύπου: Παναγιώτης Κεφαλάς
Marketing: Praxis Plus - Άντα Καραγιάννη
Νομικός Σύμβουλος Στέργος Λεβέντης